Chiêu sinh khóa đào tạo về "Quản trị doanh nghiệp" trong tháng 3/2014
Cập nhật: 10.03.2014 08:08

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai tổ chức khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp. Khóa đào tạo được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí.
Nội dung đào tạo: ...
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai tổ chức khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp. Khóa đào tạo được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí.

1. Nội dung đào tạo:

Chương trình quản trị doanh nghiệp gồm các chuyên đề:
  • Đàm phán và ký kết hợp đồng
  • Kỹ năng bán hàng
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Văn hóa doanh nghiệp

2. Hình thức tổ chức : 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai là đơn vị đầu mối tổ chức, mời giảng viên là những người có uy tín, kinh nghiệm trong công tác đào tạo tại các trường Đại học.

3. Thời gian: 

Từ ngày 24/3/2014 đến ngày 28/3/2014. Khai giảng lúc 8h00 ngày 24/3/2014.
Học vào 2 buổi:
  • Buổi sáng: học từ 8h00 đến 11h30
  • Buổi chiều: học từ 13h30 đến 16h30

4. Địa điểm tổ chức: Trung tâm tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: E19, KDC Bửu Long - P. Bửu Long - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.

5. Học phí: Chi phí đào tạo mỗi học viên là 1.180.000 đồng. Nhà nước hỗ trợ 50%, thu mỗi học viên là 590.000 đồng

6. Đối tượng tham gia: các chủ doanh nghiệp; cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa và các tổ chức, cá nhân có ý định thành lập doanh nghiệp.

7. Đăng ký tham gia khóa học:

Các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp tham gia điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký (đính kèm) và 01 ảnh 3x4 gửi về Trung tâm tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
  • Địa chỉ: E19, KDC Bửu Long - P. Bửu Long - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
  • Điện thoại: 0616.500.565 
  • Fax: 0616.500.575
Đăng ký đóng học phí trước ngày  20/3/2014 tại Trung tâm tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
 
Tập tin : chieu sinh (1).pdf