logo02516 500 565

Chiêu sinh khóa đào tạo về "Quản trị doanh nghiệp" trong tháng 3/2014

Cập nhật: 10.03.2014 08:08 - Lượt xem: 5,855

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai tổ chức khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp. Khóa đào tạo được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí.
Nội dung đào tạo: ...

Lễ Khai giảng lớp Quản trị doanh nghiệp khóa 1

Cập nhật: 06.09.2013 09:32 - Lượt xem: 5,017
Ngày 29/9/2011, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai  đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo Quản trị doanh nghiệp khóa 1 cho 30 học viên đến từ các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Đồng Nai.