logo



02516 500 565

Chiêu sinh khóa đào tạo về "Quản trị doanh nghiệp" trong tháng 3/2014

Cập nhật: 10.03.2014 08:08 - Lượt xem: 6,164

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai tổ chức khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp. Khóa đào tạo được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí.
Nội dung đào tạo: ...