Các chuyên đề đào tạo quản trị doanh nghiệp
Cập nhật: 05.09.2013 04:04

- Nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
- Giúp chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp trở thành những người quản trị doanh nghiệp thành công trong tương lai. 
Mục tiêu chung:

- Nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Giúp chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp trở thành những người quản trị doanh nghiệp thành công trong tương lai. 
- Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một người quản trị doanh nghiệp cần phải có, nhất là trong giai đoạn khó khăn.
- Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết.
- Biết cách đạt được hoài vọng của mình để trở thành một người quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Các chuyên đề đào tạo:

 Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp;
 Quản trị chiến lược;
 Quản trị nhân sự;
 Quản trị marketing;
 Quản trị dự án đầu tư;
 Quản trị tài chính;
 Quản trị sản xuất;
 Quản lý kỹ thuật và công nghệ;
 Quản lý chất lượng;
 Quản trị hậu cần kinh doanh;
 Thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ;
 Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm thương mại của các doanh nghiệp;
 Đàm phán và ký kết hợp đồng;
 Ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 Kỹ năng bán hàng;
 Kỹ năng làm việc nhóm;
 Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp;
 Văn hóa doanh nghiệp;
 Tâm lý học lãnh đạo, quản lý;
 Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế;
 Lập dự án, phương án kinh doanh;
 Các chuyên đề về hội nhập kinh tế.