Ký kết hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp ở Đồng Nai
Cập nhật: 11.12.2023 07:20

Ngày 9/12, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai và Trung tâm hỗ trợ pháp lý Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai đã ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn

Theo đó, Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và Trung tâm hỗ trợ pháp lý Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai hợp tác, chia sẻ thông tin những dịch vụ, tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Hai bên sẽ phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ để khai thác tối ưu hóa nguồn lực nhà nước, nguồn lực hội phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Hằng năm hoặc định kỳ, hai bên sẽ thảo luận và quyết định các hình thức hợp tác phù hợp với các quy định hiện hành và những ưu tiên chiến lược của các bên, đặc biệt tập trung vào các dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; các dịch vụ về đào tạo, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về quản trị doanh nghiệp, kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp; tư vấn pháp lý...

Tính từ năm 1991 đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn hơn 52 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn hơn 458 nghìn tỷ đồng. Trong tổng số doanh nghiệp thì có khoảng 86% doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là loại hình doanh nghiệp rất cần được ngành chức năng tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ trong sản xuất, kinh doanh.

Do đó, việc Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và Trung tâm hỗ trợ pháp lý Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai hợp tác được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Trích từ trang báo nhân dân : https://nhandan.vn/ky-ket-hop-tac-ho-tro-doanh-nghiep-o-dong-nai-post786706.html