Từ 06/1/2020 Thay đổi địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính các sở ban ngành tỉnh Đồng nai
Cập nhật: 02.01.2020 02:56

Từ ngày 06/01/2020,  thủ tục  hành chính các sở ban ngành sẽ được tiếp nhận và trả kết  quả tại Trung tâm Hành chính công 
Địa chỉ:  Số 236 Đường Phan Trung, Phường  Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Thông báo.pdf