logo02516 500 565

Lễ Khai giảng lớp Quản trị doanh nghiệp khóa 1

Cập nhật: 10.03.2014 10:28 - Lượt xem: 5,016
Ngày 29/9/2011, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai  đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo Quản trị doanh nghiệp khóa 1 cho 30 học viên đến từ các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lễ Tổng kết lớp đào tạo Khởi sự doanh nghiệp khóa 2

Cập nhật: 06.09.2013 09:23 - Lượt xem: 4,939
Vào 8/2011, tại Khách sạn Đồng Nai, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai  đã tổ chức tổng kết lớp đào tạo Khởi sự doanh nghiệp khóa 2 cho 30 học viên đến từ các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lễ tổng kết lớp đào tạo Khởi sự doanh nghiệp khóa 1

Cập nhật: 06.09.2013 09:14 - Lượt xem: 5,053
Vào tháng 7/2011 sau 3 tuần học tập, lớp Khởi sự doanh nghiệp khóa 1 do Trung tâm tổ chức đã kết thúc tốt đẹp. 
Các học viên đã tiếp nhận được những kiến thức, kinh nghiệm quý giá từ những giảng viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm để vững bước dẫn dắt doanh nghiệp mình hướng tới thành công.

Lễ Khai giảng lớp Khởi sự doanh nghiệp khóa 1

Cập nhật: 06.09.2013 09:15 - Lượt xem: 4,293
Ngày 21/7/2011, tại Khách sạn Đồng Nai, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai  đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo Khởi sự doanh nghiệp khóa 1 cho 30 học viên đến từ các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1