logo02516 500 565

Tư vấn và hướng dẫn thành lập Công ty cổ phần

Cập nhật: 17.02.2014 06:14 - Lượt xem: 5,297

Tư vấn và hướng dẫn thành lập Công ty TNHH một thành viên

Cập nhật: 17.02.2014 06:10 - Lượt xem: 5,079

Tư vấn và hướng dẫn thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Cập nhật: 17.02.2014 06:15 - Lượt xem: 4,266

Tư vấn trước và sau khi thành lập doanh nghiệp

Cập nhật: 26.11.2013 08:33 - Lượt xem: 6,391
Lựa chọn loại hình, mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, tên, vốn điều lệ, vốn pháp định (nếu có), ngành nghề kinh doanh.( đang cập nhập thông tin)

Tư vấn lập hồ sơ doanh nghiệp

Cập nhật: 17.02.2014 05:49 - Lượt xem: 8,109
Nhận lập hồ sơ doanh nghiệp chuẩn hóa theo yêu cầu; tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập doanh nghiệp và các nội dung khác có liên quan.

Tư vấn và thực hiện ủy quyền đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 18.10.2013 09:18 - Lượt xem: 4,590
Đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh)

Tư vấn bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Cập nhật: 03.09.2013 09:06 - Lượt xem: 5,153
Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi, bổ sung thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, địa chỉ, trụ sở, tên gọi

Tư vấn tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Cập nhật: 03.09.2013 09:16 - Lượt xem: 5,728
Đại diện thực hiện hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động và thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
12