logo02516 500 565

Các chuyên đề đào tạo quản trị doanh nghiệp

Cập nhật: 10.03.2014 10:06 - Lượt xem: 4,657

- Nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
- Giúp chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp trở thành những người quản trị doanh nghiệp thành công trong tương lai. 

Các chuyên đề đào tạo khởi sự doanh nghiệp

Cập nhật: 05.09.2013 04:34 - Lượt xem: 4,313
Khóa học bao gồm các kiến thức và kỹ năng cốt lõi để khởi sự kinh doanh và phát triển doanh nghiệp bền vững.
Các vấn đề được cô đọng xoáy vào trọng tâm, mang màu sắc tư vấn giải pháp quản lý đi kèm với những công cụ có khả năng ứng dụng ngay vào công việc.
Được xây dựng trên những kiến thức và kinh nghiệm cập nhập nhất.
1