logo02516 500 565
Cập nhật: 26.11.2013 08:33 - Lượt xem: 6,488

1. TƯ VẤN TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, 100% vốn nước ngoài…)
 • Tư vấn phương thức hoạt động, điều hành công ty.
 • Tư vấn cách đặt tên Công ty (Lựa chọn tên và tra cứu tên).
 • Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành doanh nghiệp.
 • Tư vấn về người sáng lập của công ty : (Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành).
 • Tư vấn pháp lý về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý công ty.
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh công ty (chuẩn hóa theo quy định của pháp luật).
 • Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên,cổ đông trong công ty.
 • Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn của các cổ đông.
 • Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức công ty.
 • Tư vấn phương thức hoạt động, điều hành công ty.
 • Tư vấn về các mối quan hệ giữa các chức danh quản lý công ty.
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, thành viên công ty.
 • Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.
 • Tư vấn về vốn điều lệ và vốn pháp định phù hợp với từng nghành nghề kinh doanh.
 • Lập hồ sơ thành lập công ty. (Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách sáng lập viên và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật)
 • Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

2. TƯ VẤN SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
 • Tư vấn khởi nghiệp, nhu cầu đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp.
 • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu .
 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Trung tâm sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ nội bộ của quý khách hàng gồm: Điều lệ doanh nghiệp; Biên bản góp vốn thành lập Công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật; Quyết định bổ nhiệm Giám đốc; Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng; Chứng nhận sở hữu vốn; Sổ và thông báo lập sổ cổ đông/thành viên…
 • Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập công ty cho khách hàng.
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
 • Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng.
 • Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp.
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.