logo02516 500 565
Cập nhật: 22.02.2019 01:37 - Lượt xem: 399
  • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
  • Số / Ký hiệu: 02/2019/TT-BKHĐT
  • Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
  • Ngày ban hành: 08/01/2019
  • Cơ quan ban hành: Bộ Kế  Hoạch và Đầu
  • Tệp đính kèm:TT022019TT-BKHĐT.pdf