logo02516 500 565
Cập nhật: 24.11.2018 10:05 - Lượt xem: 3,811
Thông báo 
Về việc thanh lý tài sản 
-Tài sản bán thanh lý ( danh mục đính kèm)
-Thời gian đăng ký  hết ngày 29/11/2018
- Tổ chức bán : 04/12/2018  
Thông báo bán tài sản.pdf