logo02516 500 565
Cập nhật: 02.09.2017 11:52 - Lượt xem: 7,452

Theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Quốc hội ban hành, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015.Tại điều 44 Luật Doanh nghiệp:

Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.
2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

- Trung tâm nhận khắc dấu tròn doanh nghiệp thủ tục đơn giản lấy ngay trong ngày: khắc mới, khắc lại do bị mất, khắc thêm…..

Thủ tục khắc dấu tròn :
   - Giấy đăng ký doanh nghiệp ( photo copy)


+ Ngoài Khắc dấu tròn công ty, Trung tâm còn khắc các loại dấu:

Khắc dấu chức danh, chữ ký

Khắc dấu tên 

- Khắc dấu ngày tháng năm

Khắc dấu mã số thuế,  khắc dấu sao y bản chính

Khắc dấu đã chi, đã thu, bán hàng qua điện thoại,......

  Khắc dấu theo yêu cầu, khắc dấu lấy ngay...


+ Dịch vụ Khắc dấu công ty của chúng tôi nổi bật với:

- Khắc dấu nhanh, lấy ngay 
- Giá rẻ, tiết kiệm

Quý khách hàng có nhu cầu Khắc dấu vui lòng liên hệ: 02516 500.565 để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ Khắc dấu tốt nhất!