logo02516 500 565
Cập nhật: 06.09.2013 09:49 - Lượt xem: 4,499
Dự án đầu tư vào khu liên hợp công nông nghiệp Dofico được hưởng các ưu đãi chủ yếu như sau:

a. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong trong thời gian 10 năm. Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Riêng dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm (từ năm 16 thuế suất 25%), miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

b. Thuế nhập khẩu:

Dự án đầu tư được miễn thuế nhập khẩu như mục 5 nêu trên. Riêng dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao còn được miễn thuế nhập khẩu thời hạn 5 năm đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất.

c. Tiền thuê đất:

Dự án đầu tư được miễn 15 năm tiền thuê đất kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư​