logo02516 500 565
Cập nhật: 06.09.2013 09:46 - Lượt xem: 4,446
Ưu đãi dự án giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao (Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ).

a. Hỗ trợ việc cho thuê mặt bằng hoặc giải phóng mặt bằng.
b. Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
c. Thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo.
d. Dự án giáo dục không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng.
h. Miễn thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp.
e. Được hỗ trợ tín dụng ưu đãi.
g. Miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn với đất; được miễn các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất.


Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư​