logo02516 500 565
Cập nhật: 06.09.2013 09:23 - Lượt xem: 4,940
Vào 8/2011, tại Khách sạn Đồng Nai, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai  đã tổ chức tổng kết lớp đào tạo Khởi sự doanh nghiệp khóa 2 cho 30 học viên đến từ các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Khóa học đã cung cấp các kiến thức và kỹ năng cốt lõi để khởi sự kinh doanh và phát triển doanh nghiệp bền vững.
Các vấn đề được cô đọng xoáy vào trọng tâm, mang màu sắc tư vấn giải pháp quản lý đi kèm với những công cụ có khả năng ứng dụng ngay vào công việc.
Được xây dựng trên những kiến thức và kinh nghiệm cập nhập nhất.

Một số hình ảnh buổi tổng kết