logo02516 500 565
Cập nhật: 17.08.2018 05:02 - Lượt xem: 8,018
Sơ đồ tổ chứcThông tin lãnh đạo:

1. Giám đốc Sở Kế Hoach và Đầu Tư
- Họ và tên: Cao Tiến Dũng
- Di động: 0903.978.388
- Email: dungct@dongnai.gov.vn

2. Phó Giám đốc Sở phụ trách
- Họ và tên: Phạm Viết Phương
- Di động: 0982.994545
- Email: phuongpv@dongnai.gov.vn 

3. Giám đốc Trung Tâm Tư Vấn Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Tỉnh Đồng Nai
- Họ và Tên : Nguyễn Thị Kim Chi
- Di động: 091 3610282

Bài viết liên quan
1