logo02516 500 565
Cập nhật: 17.08.2022 04:17 - Lượt xem: 9,702
Sơ đồ tổ chức
Thông tin lãnh đạo:

1. Giám đốc Sở Kế Hoach và Đầu Tư
- Họ và tên: Nguyễn Hữu Nguyên
2. Phó Giám đốc Sở phụ trách
- Họ và tên: Đoàn Thị Ngọc Vân
3. Giám đốc Trung Tâm Tư Vấn Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Tỉnh Đồng Nai
- Họ và Tên : Nguyễn Thị Kim Chi
- Di động: 091 3610282

Bài viết liên quan
1