logo02516 500 565
Cập nhật: 06.09.2013 09:15 - Lượt xem: 4,294
Ngày 21/7/2011, tại Khách sạn Đồng Nai, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai  đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo Khởi sự doanh nghiệp khóa 1 cho 30 học viên đến từ các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Khóa học bao gồm các kiến thức và kỹ năng cốt lõi để khởi sự kinh doanh và phát triển doanh nghiệp bền vững.
Các vấn đề được cô đọng xoáy vào trọng tâm, mang màu sắc tư vấn giải pháp quản lý đi kèm với những công cụ có khả năng ứng dụng ngay vào công việc.
Được xây dựng trên những kiến thức và kinh nghiệm cập nhập nhất.

Một số hình ảnh buổi khai giảng


Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư phát biểu tại buổi khai giảng


Giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi khai giảng


Học viên tham dự khóa học