logo02516 500 565
Cập nhật: 05.09.2013 04:34 - Lượt xem: 1,353
Khóa học bao gồm các kiến thức và kỹ năng cốt lõi để khởi sự kinh doanh và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Các vấn đề được cô đọng xoáy vào trọng tâm, mang màu sắc tư vấn giải pháp quản lý đi kèm với những công cụ có khả năng ứng dụng ngay vào công việc.

Được xây dựng trên những kiến thức và kinh nghiệm cập nhập nhất.

Các chuyên đề đào tạo:

 Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh;
 Lập kế hoạch kinh doanh;
 Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp;
 Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp;
 Kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp;
 Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp.

Bài viết liên quan