logo02516 500 565
Cập nhật: 24.04.2019 08:22 - Lượt xem: 2,464
  • Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT
  • Số / Ký hiệu: 07/2019/TT-BKHĐT
  • Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
  • Ngày ban hành: 08/04/2019
  • Cơ quan ban hành: Bộ Kế  Hoạch và Đầu Tư
  • Tệp đính kèm: