logo02516 500 565
Cập nhật: 08.11.2013 03:24 - Lượt xem: 29,570
Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai được thành lập ngày 13/01/2011 theo quyết định số 124/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chịu sự chỉ đạo toàn diện và quản lý trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chức năng

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về thành lập doanh nghiệp, dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhiệm vụ

Thực hiện các dịch vụ tư vấn về doanh nghiệp:

   - Tư vấn trước và sau khi thành lập doanh nghiệp: lựa chọn loại hình, mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, tên, vốn điều lệ, vốn pháp định (nếu có), ngành nghề kinh doanh.

   - Tư vấn bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi, bổ sung thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, địa chỉ, trụ sở, tên gọi….

   - Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh; đại diện thực hiện hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động và thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   - Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tái cấu trúc lại doanh nghiệp, thủ tục phá sản, giải thể, thanh lý doanh nghiệp; đại diện thực hiện các thủ tục chuyển đổi, tái cấu trúc lại, thủ tục phá sản, giải thể, thanh lý doanh nghiệp.

   - Tư vấn và đại diện thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

   - Tư vấn tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

   - Nhận lập hồ sơ doanh nghiệp chuẩn hóa theo yêu cầu; tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập doanh nghiệp và các nội dung khác có liên quan.

   - Thực hiện các công việc theo ủy quyền: đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh)…..

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

   - Thực hiện hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày về khởi sự doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp theo Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập huấn bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, phổ biến chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp; tổ chức tham quan tìm hiểu thực tế cho cán bộ quản lý, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

   - Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp; các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp quốc gia và của địa phương; thông tin dự báo về thị trường trong và ngoài nước để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực chủ động vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
   
   - Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh tiếp cận và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ.

   - Tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh về chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu để phát triển các sản phẩm có lợi thế của tỉnh.

   - Giới thiệu các doanh nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển doanh nghiệp, tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, khen thưởng theo quy định hiện hành của pháp luật. 

   - Làm cầu nối giữa các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh với chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hiệp hội, doanh nghiệp phát triển theo quy định pháp luật.


Bài viết liên quan
1

Hỗ trợ trực tuyến

Trần Anh Thái -GĐTT
0913.690.568
HyperLink
Nguyễn Ngọc Thạch -PGĐTT
0912.361.208
HyperLink
Hồ Thị Minh Duyên -Chuyên Viên
0919709987
HyperLink
Lê Nguyên Hòa- Chuyên Viên
0902177174
HyperLink
Lê Thị Kim Khánh - Chuyên Viên
0989.952.036
HyperLink
Trần Lê Trung -Chuyên Viên
0979136008
HyperLink
Lê Thị Thảo - Kế toán
0933660609
HyperLink
Đào Bảo Thạch - Chuyên Viên
0773378889
HyperLink
Phan Thị Hoài - Thủ quỹ
0981037533
HyperLink
Số điện thoại bàn hành chính tỉnh Đồng Nai
02513.833.339
HyperLink

Liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến 14
Hôm nay 231
Hôm qua 170
Cao nhất (17.12.2020) 31164
Tổng cộng 775,067