logo02516 500 565
Cập nhật: 06.09.2013 09:37 - Lượt xem: 3,829
Ngày 19 tháng 07 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg về phê duyệt danh mục Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).​

Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) được xây dựng nhằm duy trì và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và bền vững tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ sự phát triển và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Chương trình này được thực hiện từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 9 năm 2013 với các hoạt động như: Tăng cường khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao hiệu quả hệ thống hành chính; hoàn thiện khung pháp lý chính sách về cạnh tranh và tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng kinh phí tài trợ cho tiểu chương trình là 50.000.000 USD và vay vốn từ Ngân hàng phát triển châu Á.

Cũng theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg, Chương trình này được thực hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò là cơ quan chủ quản.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương