logo02516 500 565
Cập nhật: 10.03.2014 10:28 - Lượt xem: 5,018
Ngày 29/9/2011, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai  đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo Quản trị doanh nghiệp khóa 1 cho 30 học viên đến từ các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Khóa học nhằm:
- Nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
- Giúp chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp trở thành những người quản trị doanh nghiệp thành công trong tương lai. 
- Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một người quản trị doanh nghiệp cần phải có, nhất là trong giai đoạn khó khăn.
- Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết.
- Biết cách đạt được hoài vọng của mình để trở thành một người quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Một số hình ảnh buổi khai giảng


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi lễ


Giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi lễ


Học viên tham dự khóa học